В секция Арив е публикувана нова редакция на спомените на Баба Мара:

Книга